banner

Covid-19 Ag Test fick TGA-godkännande

Den 27 april 2022 erhöll Innovita 2019-nCoV Ag Test TGA-godkännande.

Certifikatnummer: DV-2021-MC-25164-1

Antigen TGA ApprovalTGA-2

Hittills har Innovita covid-19 antigentest för professionellt bruk och självtestanvändning erhållit EU CE, Australien TGA-certifiering och marknadstillträdeskvalifikationer för Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Ungern, Brasilien, Argentina, Filippinerna, Thailand , Saudiarabien, Brunei, etc.

 


Posttid: 2022-apr-28